Wróżymy tylko osobom pełnoletnim - REGULAMIN PRÓŚB O WRÓŻBĘ - Kliknij i przeczytaj koniecznie!

Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Motywacja
16-02-2010, 15:06:03
Post: #1
Motywacja
Motywacja…. Zacznijmy może od tego czym ona w ogóle jest… choć pewnie każdy mniej lub więcej rozumie to pojęcie i się z nim spotkał.
Motyw możemy rozumieć jako „bodziec skłaniający do działania w określonym celu;” czyli inaczej mówiąc pobudka, powód. „Motywacja to podanie czy ukazanie motywów wyjaśniających czyjeś określone działanie, postępowanie; umotywowanie.” Pochodzi od francuskiego motivation. Motywować zaś to „przedstawiać motywy działania lub rozumowania, popierać coś dowodami, argumentami; uzasadniać, tłumaczyć.” Również z francuskiego, od motiver. [1]
Możemy na to spojrzeć też trochę inaczej, mniej słownikowo a bardziej encyklopedycznie ;), i wówczas motywację możemy określić jako „wewnętrzny mechanizm uruchamiający zachowanie jednostki, nadający mu energię i ukierunkowujący je; stan wewnętrznego napięcia pobudzający jednostkę do działania, w wyniku dochodzi do redukcji tego napięcia; także względnie trwała dyspozycja do działania w określonym kierunku; może mieć charakter świadomy lub nieświadomy.” [2].
Spójrzmy również jak to określa wikipedia. Stwierdza ona, że „motywacja to stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian. To wewnętrzny stan człowieka mający wymiar atrybutowy.” Zaś „procesy motywacyjne ukierunkowują zachowanie jednostki na osiągnięcie określonych, istotnych dla niej stanów rzeczy, kierują wykonywaniem pewnych czynności tak, aby prowadziły do zamierzonych wyników (zmiana warunków zewnętrznych, zmiana we własnej osobie, zmiana własnego położenia). Jeśli człowiek jest świadomy wyniku wykonywanych czynności wówczas ten wynik będzie nazywany celem. Proces motywacyjny składa się z zespołu pojedynczych motywów. Motywem nazwać zaś można przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące go, lub przeszkadzające jego wykonaniu.”[3].
A teraz mała ciekawostka. „ W miarę wzrostu motywacji, sprawność działania rośnie, ale tylko do pewnego poziomu, a następnie zaczyna spadać. Przy bardzo dużej motywacji sprawność działania może okazać się bardzo niska. Gdy jesteśmy słabo zmotywowani, by np. zacząć się uczyć historii, którą mamy zaliczyć następnego dnia, to zaczniemy uczyć się po łebkach, głównie zajmując się szeregiem nieistotnych dla powodzenia tego przedsięwzięcia czynności (niski poziom pobudzenia emocjonalnego i niski poziom wykonania). Jeśli jednak będziemy skrajnie zmotywowani, żeby za wszelką cenę zrobić dobre wrażenie na nauczycielu, wówczas nauka będzie chaotyczna, a my z czasem sfrustrowani. Taka postawa istotnie zmniejszy szanse na powodzenie zadania.
Im łatwiejsze stoi przed nami zadanie, tym lepsze wyniki osiągniemy przy dużym natężeniu motywacji. Jeśli jednak trudność zadania jest wyższa, to dla sprawności działania korzystniejsza jest mniejsza motywacja. Gdy mamy do rozwiązania trudne zadanie z matematyki, to lepiej mieć nieco słabszą motywację, czyli zmniejszyć napięcie nerwowe. Jeśli jednak mamy do czynienia z łatwym bądź rutynowym zagadnieniem, to nasza skuteczność rozwiązania go wzrośnie, gdy poziom pobudzenia będzie wyższy.” [4].

[1]. „Słownik wyrazów obcych”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
[2]. „A-Z Mała Encyklopedia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
[3]. wikipedia.org/wiki/Motywacja
[4]. „Charaktery” magazyn psychologiczny. Nr 10 (153) październik 2009. Tekst Ewa Iskierka – Kasparek, „Jak jeść słonia?”, ‘Motywacja nie na trudy’ s. 80.
Zacytuj ten post w odpowiedzi16-02-2010, 19:35:56
Post: #2
RE: Motywacja
Teraz troszeczkę z innej beczki ;)
Celem menedżera jest maksymalizowanie częstotliwości występowania sytuacji, w której pracownik daje z siebie maksimum w wykonywanej pracy.
Motywacja jest obok możliwości (zdolności) oraz środowiska pracy (wyposażenie, organizacja pracy, dostępne informacje) głównym czynnikiem przesądzającym o rezultatach pracy.
Proces motywowania zaczyna się od potrzeby albo odczucia pewnego braku czy niedostatku, reagując właśnie na potrzebę pracownik poszukuje sposobów jej zaspokojenia. Spośród różnych sposobów wybiera ten, który wydaje mu się najlepszy, po czym ocenia stopień w jakim zaspokoił tą swoją potrzebę. Po czym określa nowe potrzeby i sposoby ich zaspokojenie.
Zasady skutecznego motywowania:
1. Wielkość nagrody powinna być proporcjonalna do nakładów pracy (efektów).
2. Sposób i rodzaj motywowania powinien być zróżnicowany w odniesieniu do różnych grup pracowniczych, ich oczekiwań czy też aspiracji.
3. Motywowanie powinno mieć charakter pozytywny.
4. Obowiązuje podejście selektywne – polegające na tym, iż z nagród nie korzystają wszyscy.
5. W działaniach motywacyjnych powinna być przewaga nagród nad karami. (Kara bowiem odstrasza od zachowania niewłaściwego, nie posiada natomiast waloru stymulującego.)
6. W motywowaniu powinna panować zasada kompleksowa, czyli oddziaływanie na całokształt społeczno – ekonomicznych efektów pracy oraz zasada systematyczności, czyli konieczność łącznego rozpatrywania różnych technik i narzędzi oddziaływania w procesie pracy.
7. Pomiędzy gratyfikacją a wykonaniem zadania powinna być zachowana niewielka odległość czasowa.
8. Należy przestrzegać zasad ścisłego określenia wpływu pracownika na nagrodzony efekt pracy tzn. pracownik może odpowiadać tylko i wyłącznie za wyniki, które są od niego zależne, a stopień jego wpływu jest możliwy do oceny.
9. System motywowania powinien być możliwie prosty i przejrzysty, zrozumiały dla pracowników.
10. Celowy jest udział pracowników w konstruowaniu i modyfikacji systemu motywacyjnego.

Niby to dotyczy organizacji/przedsiębiorstwa ale nie tylko, równie dobrze można to przełożyć również na inne płaszczyzny nawet na forum, czy na zasady panujące w domu… W każdym razie warte do przemyślenia. Pozdrawiam.
Angel

Źródło: notatki z wykładu Organizacja i zarządzanie…. .
Zacytuj ten post w odpowiedzi
16-02-2010, 20:35:11
Post: #3
RE: Motywacja
Ciekawy, inspirujący temat... brawo Anien :heart:
Zacytuj ten post w odpowiedzi
Odpowiedz